Mire figyeljünk?

Megkésett beszédfejlődés

Lányok esetében két éves korra, fiúk esetében két és fél éves korra meg kell indulnia a beszédnek. Ekkorra rendelkeznie kell a gyermeknek néhány szóból álló aktív szókinccsel, melyet képes egyszerű mondatokká formálni. A gyermekek szókincse ebben az életkorban nagy eltéréseket mutat, a néhány szótól akár több százig terjedhet az aktív szókincs. Fontos, hogy megjelenjenek olyan szavak ebben az életkorban, melyekkel a gyermek ki tudja fejezni saját szükségleteit pl.: mama, apa, enni, inni stb. Olykor azonban késik a beszéd indulása.

Okai lehetnek

  • lassúbb agyi érés
  • születés előtti, születés közbeni, vagy azt követő sérülés
  • öröklött beszédgyengeség
  • környezeti hatások (ingerszegény környezet)

Kapcsolódó tünetek lehetnek

  • lassúbb ütemű lehet a mozgásfejlődés, mind a nagymozgások (kúszás, mászás, járás), mind a finommozgások területén
  • nehezen tájékozódnak a saját testükön, térben és időben egyaránt
  • fáradékonyabbak
  • a környező világ ingereinek észlelése, befogadása is nehezített lehet
  • magatartási problémák jelenhetnek meg a kapcsolatteremtés nehézségei miatt

Forrás: Mérei Ferencné: A megkésett beszédfejlődés, in.: Logopédiai jegyzet, szerk.Kovács Emőke