Mire figyeljünk?

Diszkalkulia

A szó jelentése: számolászavar. Ma már – szerencsére – a diszlexia és diszgráfia mellett egyre ismerősebb fogalom.
Nem betegség és nem fogyatékosság, hanem az információfeldolgozás egy módja, amely vezethet iskolai kudarcokhoz, a kudarcok sorozata pedig önértékelési problémákhoz.
Bármilyen intellektus mellett előfordulhat, gyakorisága 5-10 %, ami nagyon sok gyermeket (és felnőttet) jelent. Sok esetben nem is derül fény arra, hogy a gyermek ezzel a gonddal küzd, különösen, ha magas intellektusú. Ekkor ugyanis sajátos megoldási módokat, egyéni utakat talál a feladatok megoldására. Az is előfordul, hogy évekig tartó elfogadható matematika tanulmányi eredmény után hirtelen omlik össze.

Nagyon fontos lenne, hogy időben vegyük észre azokat a jeleket, amelyek alapján gyanítható, hogy gyermekünknek lesznek ilyen gondjai. Ha óvodás korban ügyetlen mozgás, beszéddel, tájékozódással kapcsolatos problémák, a gyurmázás, rajzolás, színezés kerülése, a számok, mennyiségek iránti érdeklődés hiánya előfordul, érdemes szakemberhez fordulni.

A fejlesztés annál hatékonyabb, minél korábban kezdődik. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy később nincs lehetőség a korrekcióra. Minden életkorban van erre mód, de jobb megelőzni a problémák kialakulását, mint a kialakult problémát korrigálni.

Jellegzetes tünetei:

 

 • Gyakori nehézségek műveletek végzésénél (az összeadás és szorzás még csak-csak megy, a  kivonás és osztás nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem).
 • Nehezen tudnak számokat összehasonlítani.
 • Gyakran számolnak az ujjaikon.
 • Nehézség a visszajáró pénz ellenőrzésében, az idő leolvasásában mutatós óráról.
 • Nem tudnak várható eredményre közelítő becslést tenni.
 • Nehezen igazodnak el órarenden, menetrenden (táblázatokban).
 • Jól teljesítenek olyan tárgyakból, mint fizika vagy geometria, amik logikát igényelnek, amíg azok magasabb szintű számolást nem tartalmaznak
 • Rossz időérzék.
 • Nehézségek a jobb és bal megkülönböztetésében.
 • Nehézségek az égtájak meghatározásában, esetenként még iránytű segítségével is.
 • Rosszul, vagy nem igazodnak el térképeken, ha az hozzájuk viszonyítva nem a megszokott észak-déli irányban van.
 • Nehézségek tárgyak súlyának és távolságának megbecslésében.
 • Nehezen értik meg és jegyzik meg a matematikai szabályokat, képleteket, sorozatokat (egyik napról a másikra elfelejtik).
 • Nehézségek számolást igénylő játék közben az eredmény fejben tartására.
 • Nehézségek olyan játékokban, ahol aritmetikai szabályok vagy bonyolult pontozási rendszer található.
 • Nehézség olyan helyzetekben, ahol aritmetikai sorozatok találhatók, fizikálisan pl. a tánclépéseknél, vagy mentális dolgok meghatározott sorba rendezésénél és leírásánál.
 • Az állapot egyes esetekben a matematikától való fóbiához vezethet.

A tünetek felsorolása nem teljes. Egy-egy gyermek gondjának teljes feltérképezése vizsgálatot igényel. Csak a vizsgálati eredmény birtokában lehet a fejlesztést elkezdeni, ami bármelyik életkorban lehetséges.Nem kell tehát megijedni, ha szülőként vagy pedagógusként gyanú ébred bennünk, hanem segítséget kell kérni, még mielőtt agyon gyakoroltatnánk gyermekünket vagy tanítványunkat.

Forrás: Diszkalkulia, diszlexia, diszgráfia reedukációja | Pirospont