Mire figyeljünk?

Diszlexia

A diszlexiának két típusát különböztetjük meg, ezek:

 • fejlődési diszlexia
 • szerzett diszlexia

A fejlődési diszlexia kialakulásáért örökletes okok, a születés során szerzett apró károsodások vagy egy baleset következményei a felelősek. Okozhatja az idegrendszer részleges fejletlensége is. A szerzett diszlexia esetén a részképesség zavart környezeti tényezők, lelki tényezők okozzák. Ekkor a diszlexiának biológiai oka nincs, az idegrendszerben nincs sérülés, hanem  például érési késés, az olvasástanítás során elkövetett módszertani hiba vagy hátrányos szociális helyzet idézi elő. A diszlexia oka lehet még a vizuális kultúra túltengése (túl sok tévézés, vagy számítógépes játék) és az összezavart lateralitás (balkezesek átszoktatása). A szerzett diszlexiát másodlagosnak is nevezik.

Hogyan ismerhető fel a diszlexia?

 

Ian Smythe, a tanulási nehézségek neves szakértője szerint az alábbi jelek utalhatnak arra, hogy a gyermek diszlexiás:

Írni-olvasni tudással kapcsolatos készségek

 • olvasásban és helyesírásban a hangok elkülönítésének és összekötésének valamint a hangok és jelek összekapcsolásának problémája által okozott nehézségeket mutat
 • fordítva ír betűket, szavakat
 • nehézséget okoznak neki a táblázatok, az ábécé
 • kihagy betűket a szavakból, vagy rossz sorrendben írja őket
 • az átlagosnál több időt vesz igénybe, hogy írásos feladatot elkészítsen
 • belebonyolódik, ha hosszú szavakat használ• nehézséget okoz neki gyerekdalokat megtanulni.

Viselkedési jegyek

 • nehézséget okoz a bal és a jobb megkülönböztetése, a hónapok sorrendje, stb.
 • rossz az irányérzéke
 • nincs önbizalma és rossz az énképe
 • gyakran szólnak rá, hogy nem figyel, félreérti, amit mondanak, és szó szerint értelmezi a dolgokat
 • rossz a mozgáskészsége, többek között a kézírás és egyszerű ritmus eltapsolása
 • rossz az időérzéke, és gyakran elkésik
 • összezavarodik, ha egyszerre több utasítást kap
 • szervezési nehézségei vannak
 • elfelejti, hol hagyta a dolgait, pl. kulcsot, könyveket
 • néha „kreatív” megoldásokat talál
 • értelmesnek és figyelmesnek látszik, bár néhány fontos területen kudarcot vall.

Forrás: Diszlexia.Info