GOH, GMP- diagnosztika  

Beszédhallást, beszédészlelést és beszédmegértést vizsgáló módszer

A GMP diagnosztikát Dr. Gósy Mária fejlesztette ki és sztenderdizálta 28 évvel ezelőtt. Ezzel az eljárással a magyar gyermek anyanyelv-elsajátítási folyamata vizsgálható a beszédmegértési folyamat működése szempontjából. Egész pontosan a beszédfeldolgozást, vagyis a beszédészlelési és a beszédmegértési folyamatokat vizsgálja. Ezeknek a folyamatoknak az életkori szintű működése szükséges az ép, tiszta beszédhez, az olvasás és írás elsajátításához, a tanuláshoz.

A diagnosztika célja:

A beszédpercepciós elmaradás, vagy zavar helyének, típusának és mértékének felderítése, továbbá mindezek alapján a megfelelő terápia meghatározása.

A beszédészlelési és a beszédmegértési folyamat esetleges zavarai rejtve is maradhatnak, ezért gyakran csak az iskolai kudarcok hívják fel a figyelmet a problémára. Különféle ” jelzések ” utalnak a részfolyamatok zavarára, például:

  • a tartós beszédhiba
  • az ép hallás melletti „figyelmetlenség”
  • a túlzott játékosság, a mesehallgatás kerülése
  • magatartási, viselkedési gondok
  • a gyermekhez intézett közlések gyakori félreértése, vagy a gyakori visszakérdezés
  • verstanulási nehézség
  • iskolás korú gyermeknél gyenge helyesírási és/ vagy olvasási készség
  • motiválatlanság
  • a láthatóan lassú gondolatmenet is ide sorolható

A gyanújeleket mutató gyermek tesztelése feltétlenül ajánlott!

A GMP-diagnosztika alkalmazása:

3 éves kortól 12-13 éves korig. Ezt követően is lehet 18 éves korig, de 13 évtől már nagymértékben függ a gyermek együttműködésétől.

Nagyothalló gyermekeket is lehet vizsgálni hallókészülékkel.

A diagnosztika időtartama:

A vizsgálati idő kb.30 perc, plusz az eredmény írásba foglalása és szülői konzultáció. Tanácsos egy szülőnek ott lenni és a háttérben végighallgatni gyermekét.

Mit vizsgál?

A teljes diagnosztika 19 résztesztből áll.
Az első részteszt a GOH – beszédhallást szűrő teszt. Ezt csak kimondottan erre a vizsgálatra kialakított készülékkel lehet elvégezni. Ebben a feladatban fejhallgatón keresztül mindkét fülében 10-10 szót hall a gyermek, melyet vissza kell ismételnie.
További 10 részteszt a beszédészlelést vizsgálja, kettő a beszédmegértést, további három a tárolást-előhívást, kettő a vezérlést (agyfélteke-dominancia és centrális működés) és végül egy teszt a kezességet vizsgálja. A kézdominancia meghatározását a vizsgálat alatti folyamatos megfigyelés is alátámasztja.

Forrás: Dr. Gósy Mária: GMP- DIAGNOSZTIKA

Fontos tudni!

A vizsgált gyermek egészséges, hurut mentes legyen! A vizsgálatot a délelőtti órákban ajánlatos elvégezni.

Mi történik a vizsgálat után?

A javasolt fejlesztés, vagy terápia problémától függően történhet otthon, logopédiai foglalkozásokon, vagy fejlesztő pedagógusnál. Az otthoni fejlesztés napi kb.15 percet igényel. Életkor szerint nagyon jól kidolgozott könyveket lehet alkalmazni a terápiában. Bizonyos esetekben érdemes logopédust és/vagy fejlesztő pedagógust felkeresni, mozgásterápiával kombinálni, valamint nem ritka eset amikor audiológiai vizsgálat ajánlott az esetleges hallószervi problémák kizárására.

Mit mondjak a gyermekemnek, mire készüljön?

„ Mókusos játékot fogsz játszani, visszamondod amit majd hallasz, CD-ről mesét fogsz hallgatni, színes képeket nézegethetsz.”